КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Закарпатська обласна державна адміністрація

Генетично модифіковані організми – в системі продовольчої безпеки України - Держпродспоживслужба Закарпатської області
Генетично модифіковані організми – в системі продовольчої безпеки України
Генетично модифіковані організми – в системі продовольчої безпеки України

Одним з проблемних питань у формуванні механізмів розвитку екологічно безпечного довкілля є поширення генетично модифікованих організмів (ГМО). У світі вирощуються генетично модифіковані сорти переважно чотирьох видів сільськогосподарських культур: соя, кукурудза, бавовна та ріпак.

Сільське господарство України не є вільним від ГМО. Такі організми потрапляють до харчових продуктів в Україні головним чином із сільськогосподарської сировини, що імпортується в Україну, та з культур, вирощених в Україні. Відсутність ефективних програм нагляду за полями та контролю за насінням заохочує сільськогосподарських виробників використовувати генетично модифіковані  культури.

Такий перебіг подій потребує  встанов­лення правил, розробки нормативно­право­вих актів та державного контролю. На сьогодні жодна організація України не володіє достовірною інформацією про кількість засіяних площ рослинами ГМО, кількість продукції, виробленої та ввезеної з ГМО. Тому  всі генетично модифіковані організ­ми  в Україні заборонені незалежно  від того,  який відсоток їх міститься у харчо­вому продукті. 

За даними Все­української екологічної ліги, в Україні вирощують май­же 80% трансгенної сої. Згідно зі статтею 13 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів», генно модифіковані організми, що використовуються у відкритій си­стемі, повинні відповідати вимогам  дот­римання передбаченої технології викорис­тання.

За вітчизняним законодавством вивільнен­ня в навколишнє природне середовище ГМО до їх державної реєстрації забороняється, дозволяється тільки при проведенні державних випробувань. На жаль, на сьогодні  такі норми Зако­ну в Україні не виконуються. При виявленні пору­шень уповноважені законодавством органи за наслідками здійснення заходів державного нагляду (контролю) не можуть вплинути на їх усунення.

Для запобігання неконтрольовано­го обігу ГМО в Україні потрібно:

- забезпечити  виконання чинного  законодавства України, стосовно ГМО;

- вимоги Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та викорис­танні генетично­ модифікованих організмів» мають відповідати міжнародним вимогам;

- законодавчо встановити відповідальність за виробництвом, ввезенням, транспортуванням, зберіганням та реалізацію на території України ГМО, які не внесені в Державний реєстр;

- забезпечити моніторинг сільськогоспо­дарської продукції на вміст ГМО від посівного насіння до готового хар­чового продукту та скласти карти забруднених територій ГМО для вжиття відповідних заходів;

- розробити та затвердити порядок ути­лізації  продовольчої сировини, що містить ГМО.

Система регулюван­ня ГМО продукції в Україні відносно нова. Протягом ос­танніх років багато важливих питань, вклю­чаючи ключові механізми реєстрації та мар­кування ГМО, нарешті вдалося врегулювати на законодавчому рівні, але ще чимало питань потрібно допрацювати.

08.10.2019
© 2012-2020 Держпродспоживслужба Закарпатської області
Розробка та підтримка Yarega WebStudio