КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Закарпатська обласна державна адміністрація

Розроблені методичні рекомендації щодо відбору проб насіння та рослин для визначення наявності ГМО - Держпродспоживслужба Закарпатської області
Розроблені методичні рекомендації щодо відбору проб насіння та рослин для визначення наявності ГМО
Розроблені методичні рекомендації щодо відбору проб насіння та рослин для визначення наявності ГМО

Як відомо, Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» забороняє обіг ГМО-продуктів, котрі не внесені до державного реєстру ГМО – сортів сільськогосподарських рослин і порід тварин, створених на основі ГМО.

Та попри відсутність таких записів у реєстрі, дедалі частіше у нашій області трапляються випадки, коли  ГМО виявляють на полях, у кормах, а також у продуктах харчування. Все це є свідченням неконтрольованого тіньового ринку.

Зараз в Україні фактично відсутній контроль за виробництвом та розповсюдженням генно-модифікованої продукції, немає правил регулювання на жодному з етапів – починаючи від наукових досліджень у цій галузі і закінчуючи реалізацією готової ГМО-продукції.

Департамент фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів спільно з Інститутом захисту рослин НААН України розробили Методичні рекомендації щодо відбору проб насіння, зерна та рослин для визначення наявності генетично модифікованих організмів під час здійснення заходу нагляду (контролю) в сферах зерноведення, рослинництва, насінництва і розсадництва, охорони прав на сорти рослин та ГМО у відкритих системах.

Ці методичні рекомендації поширюється на призначене для сівби насіння, зерно, рослини сільськогосподарських культур та встановлюють вимоги до здійсненя відбору проб насіння, зерна та рослин для проведення оцінки наявності генетично модифікованих організмів.

Проба відбирається з метою забезпечення статистично достовірного результату проведення оцінки наявності генетично модифікованих організмів у насінні, зерні, рослинах.

Правильно здійснений відбір проби та її підготовка до аналізу є обов´язковою умовою для отримання достовірних результатів якісної та кількісної оцінки вмісту ГМО в насінні, зерні, рослинах. Відбір зразків насіння, зерна здійснюється на підставі письмового вмотивованого рішення керівника органу державного нагляду (контролю) згідно із Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». Проводить такий відбір проб посадова особа органу державного нагляду (контролю) в сфері рослинництва та розсадництва – державний інспектор з насінництва та розсадництва терорганів Держпродспоживслужби.

Відбирання, формування, оформлювання і доставляння до випробувальних лабораторій середніх проб проводять інспектори за наявності відповідного посвідчення.

Власник насіння, зерна зобов’язаний забезпечити необхідні умови для проведення вказаних робіт. Пробу оформлюють актом відбирання установленої форми. Після закінчення процедури відбирання проби мають бути укомплектовані, упаковані, опломбовані (опечатані) та відразу, в найкоротший термін бути передані до лабораторії особисто інспектором або уповноваженою особою.

Транспортування відібраних зразків здійснюють в умовах, що забезпечують незмінність параметрів, за якими проводитиметься експертиза.

Утилізація насіння, зерна сільськогосподарських культур, де  виявлені ГМО, здійснюється відповідно до Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», Порядку знищення насіння, яке не може бути використане на посів, продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення багаторічних насаджень або в інших цілях, затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20 грудня 2018 року № 613, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 січня 2019 року за № 22/32993.

20.11.2019
© 2012-2020 Держпродспоживслужба Закарпатської області
Розробка та підтримка Yarega WebStudio