КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Закарпатська обласна державна адміністрація

Готуємо насінницькі посіви до польового оцінювання - Держпродспоживслужба Закарпатської області
Готуємо насінницькі посіви до польового оцінювання
Готуємо насінницькі посіви до польового оцінювання

Незабаром проводитиметься перший етап польового оцінювання (апробації) у сільськогосподарських підприємствах, внесених до Державного Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2021 рік. Польове оцінювання – один з найважливіших заходів сортового контролю  з визначення сортових якостей насіння, садивного матеріалу або маточних насаджень багаторічних рослин.

Нагадаємо, що воно регламентується Порядком проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженим Постановою КМУ від 21 лютого 2017 року № 97 та методиками польового оцінювання відповідних культур.

Суб’єкт господарювання подає до органу із сертифікації не пізніше ніж за 20 робочих днів до кінцевого терміну проведення польового оцінювання посіву (для зернових культур – фаза колосіння, для кукурудзи, соняшника, ріпаку – 10-15 днів до початку цвітіння) заяву та інші документи. Серед них, зокрема:

- документи, що підтверджують право на використання сорту (патент та/або свідоцтво про державну реєстрацію сорту, та/або ліцензійний договір);

- копії сертифікатів, виданих на насіння попередньої генерації під час послідовного розмноження;

- схема розміщення поля посіву з прив’язкою до місцевості;

- для гібридів – дані про співвідношення чоловічих і жіночих рослин.

Орган із сертифікації проводить перевірку документів та не пізніше як 10 робочих днів після отримання заяви  приймає рішення щодо можливості  виконання робіт із сертифікації. Польове оцінювання проводить аудитор із сертифікації (агроном-інспектор), який видає акт польового оцінювання.  

Кожен заявлений посів обстежують у натурі для підтвердження ідентичності сорту, перевіряють дотримання вимог технології виробництва насіння (попередники, межі посіву, просторову ізоляцію, розмежування і тощо),  ступінь засміченості посіву бур’янами (карантинними, важковідокремлюваними, злісними), а також ураженості хворобами і пошкодженості шкідниками.

Результати попереднього польового оцінювання та виявлені під час його проведення можливі недоліки аудитор із сертифікації відображає в акті попереднього польового оцінювання, в якому робить (за необхідності) припис з вказаним терміном усунення наявних недоліків. Якщо зауваження аудитора із сертифікації враховано та вчасно здійснено всі необхідні заходи, посів вважається придатним для остаточного інспектування. У разі неможливості усунення порушення нормативних вимог під час вирощування насіння, складається акт бракування посіву і, відповідно, врожай з цього поля вже не може бути використаним на насінницькі цілі.

Отже, дотримання вимог Закону України «Про насіння і садивний матеріал» в частині насіннєвого контролю забезпечить суб’єкту насінництва розмноження якісного насіння, збереження його високих сортових і посівних якостей та збільшення урожайності.

Водночас з метою врегулювання спірних питань між суб’єктами господарювання стосовно посівних якостей придбаного насіння і товарних якостей придбаного садивного матеріалу на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 615 від 18 серпня 2017р.  «Про затвердження Порядку арбітражного (експертного) визначення якості насіння і садивного матеріалу»   на базі ДУ «Закарпатської обласної фітосанітарної лабораторії» налагоджено роботу  відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, який  проводить арбітражне аналізування насіння (м. Ужгород, вул.Станційна, 56).

03.06.2021
© 2012-2021 Держпродспоживслужба Закарпатської області
Розробка та підтримка Yarega WebStudio