КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Закарпатська обласна державна адміністрація

До уваги виробників насіння та садивного матеріалу - Держпродспоживслужба Закарпатської області
До уваги виробників насіння та садивного матеріалу
До уваги виробників насіння та садивного матеріалу

Звертаємо увагу, що Міністерством аграрної політики та продовольства України з 1 квітня 2023 року розпочнеться прийом заяв для включення до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва ( далі Державний реєстр) на 2023 рік.

Державний реєстр — це перелік суб’єктів насінництва та розсадництва, які виробляють насіння та/або садивний матеріал для реалізації відповідно до вимог Закону України «Про насіння і садивний матеріал».

Для включення до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва фізична особа — підприємець або юридична особа подає заяву до Міністерства аграрної політики та продовольства України, в якій, крім відомостей про таку особу, зазначається:

         - наявність у штатному розписі спеціаліста відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва або наявність відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва безпосередньо у фізичної особи — підприємця;

- наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності у сфері насінництва та/або розсадництва;

- ботанічний таксон, назва сорту, категорія (генерація) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми;

- номер та дата видачі документа, на підставі якого фізичною особою — підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту.

Відповідальність за достовірність поданих відомостей несе заявник. Міністерство аграрної політики та продовольства України має право перевіряти відомості, подані заявником, та подавати запити на відповідну інформацію до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також має доступ до даних державних реєстрів.

Рішення про включення фізичної особи — підприємця або юридичної особи до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва або про відмову у включенні до цього реєстру приймається Міністерством аграрної політики та продовольства України протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви. Копія зазначеного рішення вручається (направляється) фізичній особі — підприємцю або юридичній особі не пізніше наступного робочого дня після його прийняття. Вручення (направлення) копії рішення здійснюється в будь-який спосіб, що забезпечує наявність доказів здійснення такого вручення (направлення).

Законодавство встановлює перелік виключних підстав для відмови у включенні до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, а саме:

         - невідповідність поданих документів вимогам Закону України «Про насіння та садивний матеріал»;

- виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

У разі зміни інформації про ботанічний таксон, назву сорту, категорію (генерацію) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми, або номера та дати видачі документа, на підставі якого набуто право на використання сорту (але не рідше одного разу на рік), суб’єкт насінництва та розсадництва зобов’язаний подавати оновлені відомості до Міністерства аграрної політики та продовольства України

Законом України «Про насіння та садивний матеріал» також визначені підстави прийняття Міністерством аграрної політики та продовольства України рішення про виключення суб’єкта насінництва та розсадництва з Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва приймається. Такими підставами можуть бути:

  • подання суб’єктом насінництва та розсадництва заяви про

виключення з Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва;

  • неподання суб’єктом насінництва та розсадництва оновлених 

відомостей про ботанічний таксон, назву сорту, категорію (генерацію) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до його виробничої програми, або номера та дати видачі документа, на підставі якого ним набуто право на використання сорту;

  • систематичне грубе порушення законодавства у сфері насінництва

та розсадництва;

  • припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності

фізичної особи — підприємця.

У статті 13 Закону України «Про насіння та садивний матеріал»,  також закріплені права та обов’язки суб’єктів насінництва та розсадництва. Зокрема, суб’єкти насінництва та розсадництва мають право:

- на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів росли

(клонів, ліній, гібридів першого покоління) перехреснозапильних культур перед іншими товаровиробниками;

- вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення

посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів;

- звертатися до відповідних органів виконавчої влади або до суду в разі

порушення прав;

- брати участь у виконанні державних цільових програм щодо

виробництва насіння і садивного матеріалу;

- брати участь у формуванні державного резервного насіннєвого фонду.

Суб’єкти насінництва та розсадництва зобов’язані:

- додержуватися майнових прав інтелектуальної власності на сорти

рослин при виробництві та реалізації насіння і садивного матеріалу;

- додержуватися технологічних і методичних вимог у сфері

насінництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння і садивного матеріалу;

- гарантувати відповідність насіння і садивного матеріалу, що підлягає

реалізації, сортовим і посівним (товарним) якостям, зазначеним у сертифікатах на насіння і садивний матеріал;

- зберігати дублікати проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до

біологічної здатності) упродовж строку дії сертифікатів на насіння або садивний матеріал;

- вести щодо кожного сорту насінницьку документацію за

встановленими формами і зберігати її протягом трьох років;

- додержуватися встановленого законодавством у сфері насінництва та

розсадництва порядку пакування, маркування, транспортування та зберігання насіння і садивного матеріалу;

- відшкодовувати матеріальні збитки споживачу в разі реалізації йому

некондиційного насіння чи садивного матеріалу;

- здійснювати внутрішньогосподарський контроль за виробництвом та

обігом насіння і садивного матеріалу;

- у разі створення базових маточних насаджень формувати їх вихідним

садивним матеріалом багаторічних рослин, отриманих від базових розсадників.

Посадові особи суб’єкта насінництва та розсадництва в разі проведення заходів державного контролю у сфері насінництва та розсадництва зобов’язані сприяти посадовим особам, які здійснюють державний контроль у сфері насінництва та розсадництва, у виконанні їхніх повноважень.

Суб’єкти насінництва та розсадництва також можуть мати інші права та обов’язки, визначені законом.

Нагадуємо, що  включення до Державного реєстру регулюється ст. 12 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» і проводиться відповідно до «Порядку ведення Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 882

Прийом заяв про включення юридичної або фізичної особи-підприємця до Державного реєстру здійснюється за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Телефони для довідок: (044) 363-08-45

 

06.03.2023
© 2012-2023 Держпродспоживслужба Закарпатської області
Розробка та підтримка Yarega WebStudio