КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Президент України

Верховна Рада України

Урядовий портал

Закарпатська обласна державна адміністрація

Польове оцінювання - важливий етап контролю в насінництві. - Держпродспоживслужба Закарпатської області
Польове оцінювання - важливий етап контролю в насінництві.
Польове оцінювання - важливий етап контролю в насінництві.

Відділ контролю в насінництві  і розсадництві управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області нагадує, що наближаються терміни проведення першого етапу польового оцінювання (апробації) насіннєвих посівів польових культур, котрий є основним та невід’ємним заходом сортового контролю у насінництві.

Зауважимо, що дані заходи (проведення сертифікації, в тому числі сортової) регламентує «Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97 (зі змінами), а також Методикою проведення польового оцінювання відповідних сільськогосподарських культур.
Польове інспектування посівів проводять у два етапи: попереднє та остаточне. Під час попереднього інспектування уточнюють відомості, представлені виробником насіння під час подання заяви на проведення польового інспектування насінницьких посівів. Звіряють відповідність даних з атестатів, свідоцтв з даними, зазначеними на етикетках від паковань (мішків, контейнерів) відповідних партій. Також потрібно звертати увагу на походження насіння та законність. Остаточне інспектування посівів проводять у фази розвитку рослин, коли проявляється найбільше сортовирізняльних ознак. Наприклад для пшениці, жита, тритикале, ячменю, вівса – це кінець воскової – початок повної стиглості зерна; для гречки – побуріння нижніх плодів.
Для проведення польового оцінювання посіву або насадження суб’єкт насінництва та розсадництва   подає до органу із сертифікації або його підрозділу за місцезнаходженням посіву або насадження заявку на визначення сортових якостей насіння і садивного матеріалу  не пізніше ніж за 20 робочих днів до закінчення граничного строку проведення польового оцінювання посіву сільськогосподарських рослин. До заяви обов’язково додаються документи, що підтверджують право на використання сорту рослин; копії сертифікатів; схему розміщення поля посіву; для гібридів –
інформація про співвідношення чоловічих і жіночих рослин, визначене власникоммайнового права інтелектуальної власності на поширення сорту.

Орган із сертифікації розглядає заявку, проводить перевірку документів, не пізніше 10 робочих днів після отримання заявки приймає рішення щодо можливості виконання робіт із сертифікації і надає заявнику повідомлення, в якому   зазначаються аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) , який буде проводити польове оцінювання посівів,
відбір проб, а також інші умови, що пов’язані з проведенням сертифікації.  За результатами польового оцінювання аудитор із сертифікації   складає акт польового
оцінювання у трьох примірниках. Це може бути   акт польового інспектування – якщо посів за всіма показниками визнано придатним на насінницькі цілі, або акт бракування посіву – якщо посів визнано непридатним   для використання урожаю з нього на насінницькі цілі і підлягає вибракуванню.

Посів вибраковують з числа насінницьких, якщо під час проведення інспектування встановлено:
- грубі порушення ведення насінницької документації та факти фальсифікації;

- недотримання вимог щодо розміщення (попередник, просторова ізоляція, розмежування);
- неможливість ідентифікації сорту;

- наявність карантинних об’єктів;
- невідповідність сортової чистоти (типовості) та інших показників, що визначаються у
процесі польового інспектування, зазначеним вимогам;
- наднормативну ураженість рослин інфекційними хворобами;
- сильну пошкодженість (заселеність) шкідниками;
- високу засміченість важковідокремлюваними бур’янами та культурними рослинами.
Після проведення польового інспектування на визначення сортових якостей насіння,видається акт польового оцінювання, який є підставою для видачі сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння та садивного матеріалу.
Нагадуємо, що на сьогодні визначено дві установи які уповноважені здійснювати
сертифікацію:
- Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи
сільськогосподарської продукції». Аудитори із сертифікації цієї установи мають право
на проведення польового оцінювання насінницьких посівів для отримання добазового,
базового та сертифікованого насіння;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Агросерт». Аудитори із сертифікації цієї
установи мають право на проведення польового оцінювання насінницьких посівів для
отримання сертифікованого насіння.

24.05.2023
© 2012-2023 Держпродспоживслужба Закарпатської області
Розробка та підтримка Yarega WebStudio